Náms- og upplýsingaver

Náms- og upplýsingaver

Á skólaárinu 2013-14 tók til starfa nýtt náms- og upplýsingaver í skólanum. Þar sameinast undir einum hatti kennsla, forysta og ráðgjöf í upplýsingatækni, sérstakur stuðningur við nemendur vegna námserfiðleika og almennur stuðningur við nemendur í námi og þekkingarleit. Náms- og upplýsingaverið gegnir því mörgum hlutverkum og mikilvægum í skólanum. Í verinu starfa þrír kennarar.

Í náms- og upplýsingaverinu fá einstakir nemendur sérkennslu, einkum í íslensku, stærðfræði, ensku og dönsku. Slíkur stuðningur er skipulagður í samvinnu við greinakennara, foreldra og nemendur sjálfa og getur varað í lengri eða skemmri tíma.

Náms- og upplýsingaverið gegnir mikilvægu hlutverki í því að auka og efla læsi nemenda í víðum skilningi, upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi. Í verinu fer fram bein kennsla í notkun tölvutækni og algengra forrita auk þess sem skipulögð eru smærri og stærri þverfagleg verkefni þar sem upplýsingatækni er í öndvegi.

Nám- og upplýsingaver annast einnig útlán tækja og bóka til nemenda og kennara.

 

Þjónusta við nemendur með sértæka námserfiðleika

Þeir nemendur sem eiga við lestrarerfiðleika að etja, fá ráðgjöf og eiga kost á að fá hljóðbækur á skólasafni. Einnig hafa þeir, sem hafa skilgreindan lestrarvanda (dyslexia), aðgang að Blindrabókasafni.

Á prófadögum geta nemendur sem þurfa fengið lengri próftíma. Óskir um önnur frávik við próftöku þurfa nemendur og forráðamenn að sækja um hjá umsjónarkennara, námsráðgjafa eða umsjónarmanni í námsveri. Þar má nefna stækkað letur á prófblaði, aðstoð við lestur prófverkefna eða munnleg próf. Sérstakar reglur gilda um samræmd próf í 10. bekk, sem Námsmatsstofnun setur. Þær reglur eru kynntar nemendum sem í hlut eiga hverju sinni.